Rozpěrné ocelové kotvy OMO

kotveni_omo-001

Jsou naším patentovaným a certifikovaným vynálezem a výrobkem již od začátku 90.let 20.století. Kotvy mají několik patentů (USA, Rusko aj.) a získaly i několik medailí na mezinárodních stavebních veletrzích a výstavách.

Vysokopevnostní rozpěrné ocelové kotvy OMO používáme pro obzvláště náročné kotevní aplikace s požadavkem na okamžitou únosnost v plném rozsahu kotevních sil, jak pro vlastní kotevní materiál (kotvu), tak pro materiál, do kterého je kotva osazena. Kotvy se plně osvědčily v řadě extrémních nasazení a byly používány např. i při řadě bariérových zkoušek silničních svodidel OMO nebo i jiných výrobců (crash barrier test).

kotveni_omo-002

K jejich hlavním výhodám patří:

  • nasazení do vysoce náročných kotevních aplikací
  • možnost opakovaného použití
  • vysoká antikorozní úprava dle objednávky zakázníka (zinek, žárový zinek, Anikoro A2-A4)
  • svařovatelnost (materiál dle ČSN 11523)
  • možnost celkového přizpůsobení dle požadavků klienta (délky dříků, povrchových úprav atd.)
  • podpora domácí výroby (česká výroba)
  • konzultační podpora - dlouholeté praktické zkušenosti v užívání

 

Omezení:

  • velmi velká blízkost okraje materiálu (např. betonu) do kterého se kotví

kotveni_omo-004